Náleziská vo svete

Celé 20. storočie až po súčasnosť môžme označiť ako obdobie závratného rozvoja technológií súvisiacich s vyhľadávaním diamantových ložísk. Pokrok v geologickej oblasti zabezpečil rozsiahle možnosti odhadnúť výskyty takýchto ložísk na základe nových získaných poznatkov, charakteristických atribútov ktoré sprevádzajú výskyty diamantov vo voľnej prírode. Technický pokrok teda neodmysliteľne a vo veľkej miere zasiahol aj oblasť diamantovej ťažby. Od dôb, keď boli prvé juhoafrické ložiská podľa legiend objavené na základe čistej náhody, došlo teda v priebehu pol druha storočia k mnohým zásadným zmenám. Lokalizácia ložísk sa tak postupne stala najmä predmetom odborných geologických prognóz. 

Najvýznamnejšie ložiská diamantov

Zrhnúť čo i len globálny výskyt diamantu na určité regióny Zeme by bolo veľmi náročné a obsiahle, pokiaľ by sme mali brať do úvahy absolútne všetky doposiaľ známe ložiská. V nasledujúcich článkoch sme sa preto rozhodli podrobnejšie rozobrať iba najvýznamnejšie z ložísk v ktorých bola doposiaľ uskutočnená perspektívna ťažba s dôrazom na lokality s najväčším množstvom vyťaženej diamantovej suroviny, respektíve na lokality s  veľkým historickým významom.

Ide o ložiská v nasledujúcich štátoch: India, Juhoafrická republika, Namíbia, Konžská demokratická republika (predtým Zair), Botswana, Rusko, Austrália, Angola a Kanada. Určite sa však treba zmieniť aj o výskytoch s nemalým významom v Zimbabwe, Brazílii, Borneu, Sierra Loene, Guinei, Tanzánii, Lesothe či v Stredoafrickej republike, Kongu, Číne, Gabone, Libérii, Senegale, ale taktiež aj na území Venezuely, Mali a na Pobreží slonoviny.

Diamantoví giganti

Svetová produkcia diamantovej suroviny v posledných rokoch už pravidelne prekračuje hranicu 130miliónov karátov ročne v hodnote takmer 15 mld. USD. Za zmienku stojí, že prevažná väčšina vyťaženej suroviny je tvorená produkciou troch ťažobných gigantov. Na ich čele stále stojí skupina De Beers, ktorá ešte pred dvomi desiatkami rokov kontrolovala predaj takmer 80% celosvetovej produkcie surových diamantov. Druhým najvýznamnejším hráčom je ruská, štátom ovládaná spoločnosť Alrosa a tretím je ťažobný gigant s hlavným sídlom v Londýne, Rio Tinto.