Úvod do diamantov

V ponímaní drvivej väčšiny populácie jeden drahokam prevyšuje všetky ostatné. I keď sa často môžeme stretnúť s rôznymi námietkami voči jeho postaveniu najkrajšieho zo všetkých drahokamov, jeho reputácia je prakticky neprekonateľná.

Jeho status je evidentný najmä z komerčného hľadiska. Svetový obchod s akýmkoľvek iným drahokamom je v porovnaní s celosvetovým diamantovým trhom doslova trpasličím súrodencom. Diamantový trh dnes poskytuje živobytie miliónom ľudí na šiestich kontinentoch Zeme.

Tvrdosť diamantu

Fyzikálne vlastnosti iba potvrdzujú dominanciu diamantu vo svete drahokamov. Tvrdosť diamantu ako prvý úspešne kategoricky stanovil nemecký geológ a mineralóg Friedrich Mohs, keď v roku 1812 zostavil 10-stupňovú stupnicu tvrdosti.

Diamant, najtvrdší materiál vyskytujúci sa voľne prírode, bol ako jediný priradený k najvyššiemu stupňu. Až v roku 1897 však vedci zistili, že skutočný rozdiel v tvrdosti medzi diamantom na 10. stupni a korundom (v odrodách zafíru a rubínu) nachádzajúcom sa podľa Mohsa o stupeň nižšie je taký veľký, že korešponduje s rozdielom medzi korundom a mastencom, ktorému prislúcha 1.stupeň. Matematicky vyjadrené, diamant je približne 140 krát tvrdší než korund.

Obchod s diamantami

Obrovský úspech diamantov ako obchodnej komodity spočíva predovšetkým v spôsobe ich obchodovania v surovej forme. Viac ako 100 rokov bol totiž trh s diamantovou surovinou ovládaný jedinou spoločnosťou De Beers, ktorej podiel na svetovom trhu predstavoval ešte v roku 1980 neuveriteľných takmer 90%.

Koncom 20. storočia však začalo v dôsledku viacerých vplyvov dochádzať k značnému oslabovaniu jej postavenia a v súčasnosti sa podiel De Beers na trhu odhaduje na približne jednu tretinu. Ďalším, takmer rovnako silným hráčom na trhu s diamantovou surovinou ako De Beers, je dnes ruská štátna spoločnosť Alrosa. Medzi ďalšie významné spoločnosti patria aj anglický ťažobný gigant Rio Tinto, kanadské spoločnosti Dominion Diamond a Lucara Diamond a v neposlednom rade tiež Petra Diamonds a Gem Diamonds.