Slovenský gemológovia dosiahli významný úspech v odhaľovaní syntetických diamantov. Ich výsledky boli prezentované na III. medzinárodnej konferencii gemológov a klenotníkov (III. Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference) v talianskych Syrakúzach.

Slovenský gemologický inštitút (SGI) v Trenčíne koncom júna úspešne ukončil niekoľkomesačné porovnávacie testovanie dvoch najnovších zariadení slúžiacich na odhaľovanie stále väčšej hrozby akú pre klenotnícke odvetvie predstavujú na podvody využívané: syntetické diamanty. Zariadenie Alrosa Diamond Inspector ruského a PL Inspector austrálskeho pôvodu v praxi odskúšal tím inštitútu, ktorý vedie skúsený gemológ Martin Mikuš a jeho členkou je i slovenská gemologička Iveta Zimková. Testovanie overovalo spoľahlivosť zariadení pri požiadavke, aby žiaden syntetický diamant nemohol byť analýzou vykonanou na danom zariadení vyhodnotený ako prírodný. Slovenskí gemológovia dokázali pre medzinárodnú odbornú verejnosť jednoznačne preukázať, na konkrétnych výsledkoch analýz, úroveň spoľahlivosti zariadení. Zároveň upozornili na nedostatky v metóde, založenej na porovnávaní intenzity fluorescencie pri rôznych vlnových dĺžkach ultrafialového žiarenia.

Uvedené prístroje odbornej verejnosti predstavili v dňoch 12. až 14. marca na III. medzinárodnej konferencii gemológov a klenotníkov (III. Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference) v talianskych Syrakúzach /www.gemconference.com/. Poskytnutie prístrojov na testovanie Slovenskému gemologickému inštitútu, obdobne ako niekoľkým ďalším celosvetovo renomovaným tímom, je prejavom uznania slovenským gemológom. Najmä s ohľadom na to, že špecialisti Slovenského gemologického inštitútu medzi prvými v strednej a východnej Európe začali úspešne používať moderné technológie identifikácie drahých kameňov ako D-Screen, PhosView a Sarin DiaScan. Za pätnásť rokov pôsobenia pritom vykonali vyše 3,6-tisíca analýz a prispeli tiež k šíreniu osvety v danej oblasti na verejnosti.