Meranie hmotnosti diamantov dnes a v minulosti

Hmotnosť diamantov sa vyjadruje v metrických mierach nazývaných karáty. Jeden karát sa rovná 200 miligramom, 1/5 gramu alebo 0,200 gramu. Karát je teda relatívne malá jednotka. Prevažná väčšina diamantov používaných v šperkoch má hmotnosť menšiu ako 1 karát.

V písomnej podobe sa karát obyčajne označuje skratkou „ct.“ Karátová hmotnosť sa obyčajne vyjadruje pomocou desatinných čísel: 1,00ct, 0,33ct, 1,46ct, atď. Karát je štandardnou jednotkou hmotnosti pre väčšinu drahých kameňov, nielen pre diamanty. Metrický karát sa delí na 100 pointov (alebo bodov).

História karátu

Ak vezmeme do úvahy, že cena diamantu s hmotnosťou jeden karát môže dosiahnuť hodnotu niekoľko tisíc eur, je zrejmé, aké dôležité je mať malú, presnú jednotku slúžiacu na precízne meranie hmotnosti. Súčasné technológie takéto precízne merania umožňujú, no v dávnych dobách digitálne váhy neexistovali. Karátový systém bol odvodený od semena rohovníka (známeho aj pod menom karob, používaného dnes často ako náhrada kakaa).

Keďže tieto malé semiačka majú väčšinou rovnakú veľkosť aj hmotnosť, poskytli celkom dobrý základ na meranie hmotnosti drahokamov. Starí obchodníci s drahými kameňmi a klenotníci ich používali ako závažie na ručných váhach. Tak to bolo až do začiatku dvadsiateho storočia, keď bol karát štandardizovaný ako 1/5 gramu (karát bol ako hmotnostná jednotka oficiálne prijatý v roku 1907 na 4. Generálnej konferencii pre miery a váhy vo francúzskom meste Sévres). Dnes karát predstavuje rovnakú hmotnosť drahokamu vo všetkých kútoch sveta.

 

Hmotnosť a hodnota diamantov

Čím väčšia je hmotnosť diamantu, tým vyššia je jeho cena. Veľkých diamantov je totiž oveľa menej, a preto sú aj podstatne vzácnejšie. Toto tvrdenie je však pravdivé len za predpokladu, že všetky ostatné faktory hodnoty zostanú rovnaké. Preto platí, že jednokarátový (1,00ct) diamant je oveľa cennejší ako polkarátový (0,50ct) diamant identickej farby, čistoty, kvality výbrusu a fluorescencie. Ak ale porovnáme polkarátový bezfarebný diamant s farbou stupňa D, špičkovou čistotou stupňa IF a excelentným výbrusom, jeho hodnota bude vyššia ako hodnota jednokarátového diamantu žltkastej farby stupňa M, s inklúziami ľahko viditeľnými voľným okom v stupni čistoty I2 a so slabou kvalitou výbrusu. Hmotnosť, i keď je faktorom s najvýraznejším vplyvom na hodnotu diamantu, nie je teda ani zďaleka jediným kritériom, ktoré ju môže do značnej miery ovplyvniť.

Karátová cena

Významnou veličinou pre pochopenie vzťahu hmotnosti a hodnoty diamantov je tzv. karátová cena, alebo jednoducho povedané – cena za jeden karát. Je zároveň veľmi užitočným nástrojom na porovnávanie cien diamantov, ktoré nemajú identickú hmotnosť. Ak poznáte hmotnosť diamantu a jeho cenu za karát, môžete si vypočítať celkovú cenu diamantu. Vzorec je jednoduchý:

cena = karátová hmotnosť × cena za karát

Jej široké uplatnenie nájdete v praxi pri porovnávaní cien diamantov. Ak diamant s hmotnosťou 1,10ct stojí 11.000 eur, jeho cena za karát je potom 10.000 eur. Ak porovnáte jeho cenu s diamantom identických kvalitatívnych parametrov s hmotnosťou 1,00ct, ktorého celková cena je 10.500 Eur, tak celková cena diamantu s hmotnosťou 1,10ct je síce vyššia, no jeho karátová cena je nižšia a kúpa takéhoto diamantu je z hľadiska karátovej ceny lepšou voľbou.

Toto tvrdenie však neplatí všeobecne a má svoje limity. Objektívne možno totiž prostredníctvom karátovej ceny porovnávať iba ceny diamantov patriacich do rovnakých hmotnostných kategórií.

Hmotnostné kategórie a „magické hmotnosti“

Cena diamantu rastie exponenciálne s narastajúcou hmotnosťou, a to v dôsledku jednak samotného zvyšovania hmotnosti a tiež v dôsledku vyššej ceny za karát, ktorá rastie súčasne s prechodom hmotnosti diamantu do vyššej hmotnostnej kategórie. Dôležité v tejto súvislosti je predovšetkým vyzdvihnutie samotných hmotnostných kategórií, nakoľko väčšina ľudí sa mylne domnieva, že cena za karát narastá kontinuálne spolu so zvyšovaním hmotnosti diamantu. To však nie je pravda.

Cena diamantu s hmotnosťou 0,99ct je totiž od diamantu s hmotnosťou 0,98ct vyššia približne o 1% a rozdiel v ich cene zodpovedá rozdielu v ich hmotnosti.  Avšak cena diamantu s hmotnosťou 1,00ct je od ceny diamantu s hmotnosťou 0,99ct vyššia o takmer 20%! Prečo je tomu tak? Oba tieto diamanty totiž patria do rozdielnych hmotnostných kategórií.

Hmotnosti, ktorými začínajú jednotlivé kategórie, sa aj v dôsledku značného nárastu ceny za karát zvyknú označovať ako tzv. „magické hmotnosti“. Medzi najdôležitejšie z nich patria 0,30ct, 0,40ct, 0,50ct, 0,70ct, 0,90ct, 1,00ct, 1,50ct, 2,00ct, 3,00ct atď. Dôvodom však nie je len ekonomický aspekt, príčiny treba hľadať aj v samotných ľudských emóciách. Zároveň však platí, že práve hmotnosti nachádzajúce sa tesne pod magickou hranicou predstavujú často veľmi výhodný nákup, aj keď ich výskyt na trhu je relatívne zriedkavý. Väčšina brusičov sa totiž snaží uprednostniť dosiahnutie magickej hranice, no často na úkor kvality výbrusu. Ak sa však jedná o diamanty so slabou kvalitou výbrusu, z pohľadu klienta predstavujú tieto pravdepodobne najhoršiu možnú voľbu, a ak hľadáte pekný diamant za rozumnú cenu, je lepšie sa im vyhnúť.

 

Praktická rada odborníka alebo „Je hmotnosť diamantu dôležitá?“

Pravdou je, že nie až tak veľmi, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Uvažujte nad tým. Keď sa prvýkrát pozriete na diamant osadený v prsteni, čo vidí vaše oko? Vidí hmotnosť diamantu alebo jeho fyzické rozmery? Je zrejmé, že oko môže vidieť iba rozmery, svetlo predsa neprenáša do oka informáciu o hmotnosti. Ak by sme šli ešte viac do hĺbky, uvedomíme si, že oko v skutočnosti nevidí ani celkové fyzické rozmery diamantu, pretože jeho časti sú prekryté samotným šperkom. Všetko, čo môžete v skutočnosti vidieť, je segment povrchu diamantu nachádzajúci sa v jeho hornej časti (tzv. korune). V prípade okrúhlych briliantov je to ich priemer a v prípade ostatných výbrusov dĺžka a šírka.

Korelácia priemeru a hmotnosti

Priama súvislosť medzi hmotnosťou diamantu a jeho rozmermi je zrejmá. Je napríklad matematicky nemožné, aby mal diamant s hmotnosťou 0,10ct väčšiu plochu povrchu než polkarátový kameň.

Avšak preto, že kvalita výbrusu diamantu sa môže značne líšiť, existuje aj veľký rozptyl v rozsahu možných priemerov pre akúkoľvek hmotnosť diamantu. Napríklad väčšina polkarátových diamantov sa pohybuje v rozsahu priemerov od 4,60mm (v prípade extrémne hlbokých kameňov) do 5,50mm (u veľmi plytkých diamantov).

Kvalita výbrusu a hmotnostno-proporcionálny pomer

Je zrejmé, že i keď na hmotnosti záleží, keďže i od nej sa bude odvíjať to, koľko za diamant zaplatíte, pri výbere diamantu by ste sa mali zamerať predovšetkým na kvalitu jeho výbrusu a viditeľné proporcie. Vybrali by ste si skôr diamant s hmotnosťou 0,90ct s excelentným výbrusom, s priemerom 6,20mm, ktorý vyzerá perfektne, naviac je lacnejší, alebo diamant s hmotnosťou 1,00ct, ktorého priemer je iba 6,10mm a nevyzerá ani zďaleka tak dobre, ako ten prvý?