Gemologický aspekt čistoty diamantu

Čistota je jedným zo základných faktorov, ktoré opisujú a určujú hodnotu opracovaného diamantu, a možno ju definovať ako „relatívnu absenciu inklúzií a externých charakteristík v drahom kameni.“ Rozdiel medzi inklúziami a externými charakteristikami spočíva v ich lokalizácii. Inklúzie sa nachádzajú vo vnútri drahého kameňa (napr. vnorený kryštál grafitu), pričom externé charakteristiky sú obmedzené na jeho povrch (napr. škrabance alebo vrypy). Inklúzie a externé charakteristiky sa súhrnne nazývajú charakteristiky čistoty. Mnohé charakteristiky sa do diamantu dostávajú počas jeho vzniku, môžu však byť tiež dôsledkom procesu brúsenia alebo osádzania, alebo dokonca nosenia diamantu v šperku.

Charakteristiky čistoty však nehovoria len o tom, aký je diamant zriedkavý a cenný. Rovnako ako je extrémne nepravdepodobné, že by dvaja ľudia mali identické odtlačky prstov, je tiež rovnako nepravdepodobné, že by dva diamanty mali rovnaké charakteristiky čistoty na tých istých miestach. Preto možno charakteristiky čistoty diamantu považovať za akýsi unikátny identifikačný znak každého diamantu – zjednodušene povedané – za jeho jedinečnú DNA.

Stupnica GIA na klasifikáciu čistoty diamantov

Klasifikácia čistoty diamantu sa vykonáva za štandardizovaných podmienok, vždy pri 10-násobnom zväčšení pomocou binokulárneho stereoskopického mikroskopu.

Najvyšší stupeň čistoty na stupnici GIA je označovaný ako Flawless (čistý). Diamant označený týmto stupňom čistoty nemôže obsahovať žiadne charakteristiky, ktoré by bolo možné spozorovať pri 10-násobnom zväčšení. S pribúdajúcim množstvom charakteristík postupne klesá stupeň čistoty a zároveň i hodnota diamantu.

Základom stupnice GIA je jedenásť stupňov čistoty. Sú nimi:

  • Flawless (čistý), skratka FL
  • Internally Flawless (vnútorne čistý), skratka IF
  • Dve kategórie Very Very Slightly Included (veľmi, veľmi mierne inkludovaný), skratky VVS1 a VVS2
  • Dve kategórie Very Slightly Included (veľmi mierne inkludovaný), skratky VS1 a VS2
  • Dve kategórie Slightly Included (mierne inkludovaný), skratky SI1 a SI2
  • Tri kategórie Included (inkludovaný), skratky I1, I2 a I3

 

Čistota podľa GIA vs. vizuálna čistota diamantu

Žiaľ, veci nie sú také jednoduché, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ako sme už spomenuli v predchádzajúcom texte, je extrémne nepravdepodobné, že sa v prírode nájdu dva rovnako veľké diamanty s identickými charakteristikami čistoty na rovnakých miestach. Je taktiež dôležité si uvedomiť, že nie všetky charakteristiky sú rovnaké a rovnocenné. Niektoré sú lesklé, iné takmer úplne priehľadné. Niektoré sú zreteľne biele, iné naopak takmer absolútne čierne. Niektoré sú markantné, nachádzajúce sa v strede diamantu, iné sú na jeho okraji, sotva badateľné. Preto ani dva diamanty, i napriek tomu, že sú klasifikované rovnakým stupňom čistoty, nemôžu byť zďaleka identické. Práve naopak. Jednotlivé stupne čistoty totiž treba chápať ako určitý rozsah, ktorý na jednej strane hraničí s nižším stupňom a na strane druhej so stupňom vyšším. Aj preto možno v rámci niektorých stupňov čistoty nájsť diamanty, ktoré sa svojím vzhľadom naozaj výrazne odlišujú.

Voľným okom čistý diamant

Čistota diamantov

Na fotografii vľavo je diamant, ktorého čistota bola klasifikovaná laboratóriom GIA stupňom SI2 (číslo certifikátu GIA 3225888311). Pre porovnanie, na obrázku vpravo je diamant klasifikovaný tým istým laboratóriom stupňom čistoty VS2 (číslo certifikátu 6211822517), teda o dva stupne vyššie ako diamant na fotografii vľavo.

Výrazne zväčšený pohľad na oba diamanty jasne prezrádza, že diamant vľavo skutočne obsahuje viacero charakteristík čistoty – tzv. inklúzií, ktoré sú príčinou jeho zaradenia do nižšieho stupňa čistoty SI2. Naproti tomu, diamant na pravej strane obsahuje iba jedinú inklúziu, v dôsledku ktorej je klasifikovaný vo vyššom stupni čistoty VS2. Ak sa však pozrieme na oba diamanty voľným okom, vizuálne pomery sa značne zmenia. Zväčša svetlé až priehľadné inklúzie v diamante stupňa čistoty SI2, ktoré sa kvôli svojej veľkosti zdali byť pri zväčšení výrazné, pri pohľade voľným okom už nebude možné rozlíšiť. Naopak, jediná malá inklúzia v diamante, ktorého čistota je klasifikovaná stupňom VS2 – teda čierny vnorený kryštál grafitu – zostane i pri pohľade voľným okom jasne viditeľná.

Rozdiel v cene medzi diamantom čistoty VS2 a SI2 porovnateľných parametrov je približne 40%. Viete však, čo získate za tých pár tisíc eur navyše? Malú čiernu bodku, ktorá vám bude navždy pripomínať, aké nerozvážne rozhodnutie ste pri kúpe diamantu urobili.

Buďte obozretní, obráťte sa na odborníkov

Uvedené fakty sú dôležité pre pochopenie, prečo aj dva úplne identicky klasifikované diamanty môžu mať v dôsledku vizuálnej čistoty výrazne odlišnú hodnotu. Túto skutočnosť však z certifikátu vystaveného gemologickým laboratóriom nezistíte. Je preto dôležité, aby vás predajca diamantov informoval, či je ponúkaný diamant skutočne voľným okom čistý, či neobsahuje žiadne výrazné inklúzie typu hmloviny, ktoré môžu značne ovplyvniť jeho vizuálny lesk, alebo akékoľvek iné charakteristiky čistoty negatívne vplývajúce na vizuálnu krásu diamantu. Na to je však nevyhnutné, aby bol sám predajca dostatočne odborne zdatný, disponoval potrebným technickým vybavením a dokázal takýto rozdiel kvalifikovane posúdiť.

Chcem diamant do šperku, akú čistotu zvoliť?

Pri výbere diamantu do šperku je dôležité si uvedomiť, že klasifikácia čistoty z gemologického hľadiska sa nemusí vždy zhodovať s čistotou diamantu, ktorú vníma ľudské oko. Je tomu tak z dôvodu, že laboratórna analýza čistoty – na rozdiel od pozorovania voľným okom – je vykonávaná vždy pri 10-násobnom zväčšení. Niektoré inklúzie tak môžu pri pohľade voľným okom „zaniknúť“, iné sa môžu, naopak, skoncentrovať do malých, no kontrastných segmentov.

Hlavným kritériom pri výbere diamantu, ktorý bude súčasťou šperku, by mala byť jeho vizuálna čistota. Bez ohľadu na laboratórnu klasifikáciu stupňa čistoty je preto dôležité zvoliť taký diamant, ktorý neobsahuje žiadne charakteristiky čistoty viditeľné voľným okom pri pohľade na jeho hornú časť. Práve tá totiž zostane viditeľná aj po jeho osadení do šperku. Väčšinu inklúzií možno pri pohľade zo strán resp. zdola spozorovať podstatne ľahšie. To však nie je podstatné, nakoľko po osadení diamantu do šperku zostávajú tieto časti v prevažnej väčšine prípadov úplne alebo aspoň čiastočne prekryté drahým kovom.

Je dôležité obrátiť sa na odborníka

Ak nemáte možnosť si diamant pred kúpou osobne prehliadnuť, je potrebné sa pri jeho výbere obrátiť na skúseného odborníka, ktorý vizuálnu kontrolu dokáže urobiť za vás. Výlučne na vlastný úsudok sa nespoliehajte ani v prípade, ak v analýze diamantov nemáte aspoň základné skúsenosti. Počas našej praxe sme sa stretli s niekoľkými prípadmi, keď si klient priamo v klenotníctve zakúpil diamantový šperk, no až po čase si v ňom všimol iritujúcu čiernu bodku na okraji diamantu. Je to naozaj možné. Príčinou sú nečistoty, ktoré sa nosením prirodzene ukladajú na povrchu diamantu a oslabujú jeho optické vlastnosti, ako sú lesk a brilancia, v dôsledku čoho do popredia vystúpia práve neželané kontrastné inklúzie.

Menej je niekedy viac

Zamerajte sa na to, ako diamant vyzerá. Zadajte predajcovi jasnú požiadavku, že hľadáte diamant voľným okom čistý a bez výrazných inklúzií typu hmloviny, ktoré by negatívne eliminovali jeho lesk. Pokiaľ chcete pekný diamant, nie je potrebné voliť vysoký stupeň čistoty. Je lepšie vybrať si atraktívny diamant v nižšom stupni – ktorý je ešte stále voľným okom krásny a bez viditeľných charakteristík – než platiť za vysoký stupeň čistoty, ktorého prednosti nedokáže ľudské oko oceniť.

Chcem čo najväčší diamant za každú cenu

Ak je veľkosť diamantu rezolútne najdôležitejším kritériom vášho výberu, je možné urobiť pri čistote diamantu, ktorý sa má stať súčasťou šperku, určitý kompromis. Vhodnou voľbou môže byť v tomto prípade diamant v stupni čistoty I1, ktorého najmarkantnejšie inklúzie sa nachádzajú na jeho okraji. Práve tieto miesta sú často prekryté drahým kovom pri jeho osádzaní do šperku. Pozor, osádzanie týchto diamantov však vyžaduje skúseného experta – „faséra“, ktorý má s podobnými kameňmi značné skúsenosti. Sú totiž veľmi náchylné na odštiepenie práve v miestach, kde sa inklúzie nachádzajú. Ide o zóny, kde v dôsledku deformácie kryštálovej štruktúry diamantu dochádza k jeho najväčšiemu oslabeniu.

Záleží mi na detailoch

Ak sa obávate, že kamarátky vašej partnerky si budú chcieť porovnávať diamanty vo svojich prsteňoch pomocou lupy a chcete si byť naozaj istý, že váš diamant ani pri porovnaní s iným kameňom neprehrá prípadný súboj čistoty, zvoľte stupeň VVS2. Môžete si byť istý, že laické oko v takomto kameni ani pri dostatočnom zväčšení a potrebnej trpezlivosti nenájde žiadnu charakteristiku, ktorá by vrhla tieň podozrenia na vašu veľkorysosť pri jeho výbere.

Praktická rada odborníka

Ak ste si prečítali našu príručku o čistote diamantov, tak už viete, že priplatiť si za čistotu v prípade diamantu osadeného do šperku nemá zásadný zmysel, samozrejme, pokiaľ tým cielene nesledujete emocionálny či ekonomický aspekt tejto investície. Rozumnou voľbou čistoty môžete pri kúpe diamantu ušetriť rozhodujúcu časť peňazí, pričom váš diamant môže po osadení do šperku vyzerať úplne rovnako ako iný, drahší. Stručné zhrnutie našich rád a odporúčaní pri voľbe čistoty diamantu môže vyzerať takto:

Hmotnosť diamantu do 0.50 ct
Briliantový výbrus: SI2 – SI1 (VS2 – VS1 pre náročných)

Ostatné výbrusy: SI1 – VS2 (VS1 – VVS2 pre náročných)

Hmotnosť diamantu nad 0.50ct
Briliantový výbrus: SI1 – VS2 (VS1 – VVS2 pre náročných)

Ostatné výbrusy: VS2 – VS1 (VVS2 – VVS1 pre náročných)