Posolené diamanty predstavujú obrovské riziko pre klenotnícky trh.

Slovenskému gemologickému inštitútu (SGI) sa koncom novembra podarilo zachytiť na Slovensku doposiaľ prvý prípad veľmi sofistikovaného podvodu označovaného ako tzv. „posolené diamanty“.

Na tento druh sofistikovaného podvodu spočívajúceho v zmiešaní (tzv. „posolení“) balíčka prírodných diamantov s balíčkom syntetických diamantov upozornil tiež prestížny gemologický magazín GEMS & GEMOLOGY, v jesennom vydaní minulého roku, VOL.  52., NO. 3. (https://www.gia.edu/gems-gemology/fall-2016-labnotes-screening-hpht-synthetic-melee-natural-diamonds).

Podstata podvodu spočíva v tom, že sa navzájom zmieša veľké množstvo  malých (zväčša menších ako 2mm) prírodných a syntetických diamantov a takto zmiešaný balíček sa ďalej distribuuje pod označením prírodných diamantov. Cieľom tohto podvodu, ako to obvykle býva, je neoprávnené navýšenie ceny syntetických diamantov, ktorých hodnota predstavuje len zlomok z ceny prírodných.

Veľké nebezpečenstvo tohto podvodu spočíva v tom, že sa jedná o veľké množstvá veľmi malých kameňov, ktorých individuálny skríning by bol veľmi nákladný a teda neefektívny. Pri analýze týchto diamantov je preto nevyhnutné, aby bolo gemologické laboratórium vybavené zariadením určeným na hromadný luminiscenčný skríning, ktorý dokáže súčasne na veľkom množstve diamantov upozorniť na podozrivé diamanty, ktoré sú ďalej podrobené detailnej identifikácii.

SGI zachytilo pri vyhotovení analýzy pre klienta diamanty vsadené v zlatom šperku (prsteni), ktoré luminiscenčný skríning na báze fosforescencie krátkovlnného ultrafialového žiarenia označil ako potenciálne syntetické. Ďalším skúmaním týchto kameňov pomocou spektroskopických metód bolo potvrdené, že sa jedná o laboratórne vyrobené, tzv. syntetické diamanty. Jedná sa o doposiaľ prvý takýto prípad zachytený na Slovensku. Aj vzhľadom na časté informácie o výskyte tzv. posolených diamantov v zahraničí však možno predpokladať, že sa nejedná o ojedinelý prípad. Takéto diamanty totiž nedokáže odhaliť nielen klenotník, ktorých ich do šperku vsádza, ale ani obchodník s diamantmi, ktorý ich (často nevedomky) predáva a distribuuje.