Trojkarátový briliant: strata na cene takmer 71-tisíc USD

Za uplynulé dva roky ceny investičných diamantov trvalo padajú. Cena briliantov, teda najtypickejším spôsobom vybrúsených prírodných diamantov priemerne poklesla pri ich hmotnosti päť karátov o 23,9 percenta, tri karáty o 31,9 percenta a jedno-karátové spadli o 21,5 percenta. Údaje sa vzťahujú na vysoko kvalitné drahé kamene podľa hodnotiacej škály v najvyššej čistote (IF) a v najlepšej farbe (D). Potvrdzujú to štatistické údaje z indexu RAPI. Najnovší index zverejnilo v januári 2017 odborné periodikum Rapaport Magazine, číslo 40(1).

RapNet Diamond Index 2016

Pokiaľ tak napríklad troj-karátový briliant(2) uvedených kvalít nadobudol pred dvomi rokmi investor (s cieľom zachovania či zúročenia hodnoty), mohol stratiť takmer 71-tisíc dolárov (pri aktuálnej karátovej cene daného briliantu 50393 USD).

Zatiaľ čo ceny diamantov s briliantovým výbrusom najvyšších kvalít zaznamenali  v uplynulom dvojročnom období najväčšie straty, pokles aj keď menej rapídny, zasiahol  sumárne všetky kvalitatívne skupiny najčastejšie označované ako tzv. investičné diamanty (vo farbách D až H, v čistotách IF až VS2). Celkový pokles o 9,5 percenta postihol uvedenú kategóriu jedno-karátových briliantov, o 21,9 percenta poklesli troj-karátové a o 18,5 percenta päť-karátové brilianty v tejto kategórii.

Z uvedeného jasne vyplýva a možno teda zovšeobecniť, že v uplynulom období najviac klesala cena diamantov najvyšších kvalít a naopak, najmenší pokles zaznamenali diamanty v spodnej kvalitatívnej časti investičného portfólia.

Pokles cien diamantov spomalil

Ak porovnáme vývoj cien v priebehu jedného kalendárneho roka od januára 2015 do januára 2016 a od januára 2016 do januára 2017 môžeme povedať, že pokles cien v roku 2015 bol podstatne výraznejší a v roku 2016 spomalil.

Cena diamantov s briliantovým výbrusom najvyšších kvalít (farba D, čistota IF) o hmotnosti päť karátov poklesla od januára 2015 do januára 2016 o 12,9 percenta, pričom od januára 2016 do januára 2017 poklesla o 11 percent z ceny v januári 2015.

Pre porovnanie: cena diamantov s briliantovým výbrusom najvyšších kvalít (farba D, čistota IF) o hmotnosti tri karáty poklesla od januára 2015 do januára 2016 o 24,5 percenta, pričom od januára 2016 do januára 2017 poklesla o 7,4 percenta z ceny v januári 2015.

Cena diamantov s briliantovým výbrusom najvyšších kvalít (farba D, čistota IF) o hmotnosti jeden karát poklesla od januára 2015 do januára 2016 o 12,8 percenta, pričom od januára 2016 do januára 2017 poklesla o deväť percent z ceny v januári 2015.

Vývoj cien diamantov v roku 2017

V súčasnosti sa vedie v odbornej verejnosti vášnivá diskusia o prognózach ďalšieho vývoja. Skupina skeptikov zastáva názor, že v obchode s diamantmi aj v roku 2017 bude pokračovať mierny útlm, ktorý bude mať za následok ďalší pokles cien. Naopak, druhá skupina odborníkov zastáva názor, že stabilizácia trhu prebiehajúca najmä v druhej polovici roku 2016 (ktorej dôsledky sa už citeľne odrazili v spomalení poklesu cien) bude mať za následok, že cena už dosiahla svoje dno respektíve sa mu veľmi priblížila. Ceny tým zostanú prinajmenšom stabilné.

Pre oba varianty existuje viacero racionálnych argumentov. Ktorým smerom sa však ceny diamantov nakoniec uberú rozhodne samotný trh. Nepochybne veľký vplyv môžu mať aj geopolitické zmeny prichádzajúce predovšetkým v spojitosti s novým konceptom zahraničnej politiky USA.


 (1)        Medzinárodná sieť spoločností Rapaport Group poskytuje služby ktoré podporujú rozvoj férového, transparentného, efektívneho a konkurencieschopného diamantového trhu. Bola založená v roku 1976, v súčasnosti má cez 20-tisíc klientov v takmer 120 krajinách sveta. Divízia siete zaoberajúca sa vydavateľskou činnosťou je známa predovšetkým pre tzv. Rapaport report, čo je pravidelne aktualizovaný súhrnný report cien diamantov. Od založenia v roku 1978 až do súčasnosti je primárnym zdrojom relevantných informácií o cenách diamantov na svetových trhoch.

(2)         Diamant s okrúhlym briliantovým výbrusom (tzv. briliant) o hmotnosti 3,00 ct (0,60 g) má obvyklý priemer 9,30 mm a výšku 5,70 mm. Karátová cena (teda cena za jeden karát) troj-karátového diamantu najvyšších kvalít klesla podľa indexu RAPI koncom roka 2016 na 50393 USD, čo predstavuje 151 179 USD za celý kameň o hmotnosti rovné tri karáty (uvedené ceny sú bez DPH).